Првата хронометарска велосипедска трка во Македонија,насловена HALK VELO GREEN одржана во Маврово.Целта на оваков настан е потикнување на здрави животни навики и придонесување за подобра животна средина.