Некој ќе рече за убавина….ние ќе кажеме Давид заслужува медала.

А изработка на медалот оди на адреса на ПЕХАР СКОПЈЕ