Бидејќи Момата Рок Трејл е многу повеќе од трка и натпревар… Момата Рок Трејл е стил, начин на живот, однос кон околината и светот, другарство, радост, љубов и споделена енергија.